Placówki

Placówki i instytucje pracujące z uczniem SPE

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – ORZECZENIA I OPNIE DLA DZIECI Z AUTYZMEM:

BIAŁYSTOK

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1

Piotrkowska 2A,

15-439 Białystok

tel. (085) 744 53 17, fax(085) 744 53 50

www.poradnia.bialystok.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2

Mazowiecka 35,

15-301 Białystok

tel.(085) 742 34 34,

fax. (085) 742 99 78

ŁOMŻA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Kopernika 16,

18-400 Łomża

tel. (086) 215 03 18, fax (086) 216 26 87

e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl

SUWAŁKI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nowomiejska 10,

16-400 Suwałki

tel. (087) 566 41 49

e- mail: sekretariat.ppp@poradnia-suwalki.pl

www.poradnia.suwalki.pl

Powiat augustowski:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Młynska 52,

16-300 Augustów

tel./fax (087) 643 36 21

www.poradnia.dt.pl

e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

1000-lecia Panstwa Polskiego 24a,

16-200 Dabrowa Białostocka

tel. (085) 712 13 46

www.pppdabrowa.webserwer.pl

e-mail: pppdabrowabial@wp.pl

Powiat zambrowski:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Obwodowa 2,

18-300 Zambrów

tel. (086) 271 21 78

e-mail: ppp@zambrow.org

www.pppzambrow.szkolnastrona.pl

Wysokie mazowieckie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ludowa 15A,

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./fax (086) 275 25 52, 0 695 998 244

  

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Białystok:

Fundacja „Syriusz”

ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3.,

15-740 Białystok

tel. 797 856 166

e-mail: biuro@fundacjasyriusz.pl

www.fundacjasyriusz.pl/index.html

Fundacja „Oswoić Świat”

Malachitowa 11

15-157 Białystok (siedziba fundacji)

Zaściańska 84

15-548 Białystok (siedziba placówek)

Tel. 85 7 333 896

e-mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com

www.oswoicswiat.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Oraz Ich Rodzin – AUTI

Porzeczkowa 14 lok. 1,

15-815 Białystok,

e-mail: stowarzyszenieauti@o2.pl

Fundacja FORS-ITIS

Al. Jana Pawła II 59/179,

15-704 Białystok

tel. 502 730 141

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYL-e Białystok

Jowisza 2

e-mail: forsitis@onet.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem możemy więcej”

Krakowska 19,

15-875 Białystok

tel. 85 742 13 41

e-mail: razemmozemywiecej@wp.pl

www.s-razemmozemywiecej.pl

Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi

Konwaliowa 3 lok. A

15-661 Białystok

PORADNIE I OŚRODKI DZIAŁAJĄCE W RAMACH PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Białystok:

Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” przy Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. dr Ludwika Zamenhofa Akademii Medycznej w Białymstoku

J. Waszyngtona 17,

15-274 Białystok

tel. 85/ 745-05-21

Łomża:

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Szpitalna 62,

16-400 Suwałki

tel. 87/ 562-64-71,  centrala: 87/ 562-64-00 wew. 7, a następnie wew. 3

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ: PORADNIE DLA OSÓB Z AUTYZMEM

Białystok:

NZOZ AXON Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Antoniukowska 11,

15-740 Białystok

tel. 85/ 743-88-63,

tel. kom. 518-499-008

e-mail: axon@mentor-med.pl

www.mentor-med.pl/axon.php

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Eureka

Wesoła 17/1,

15-001 Białystok

tel. +48 85 74 22 788,

kom. 533 544 633

e-mail: biuro@eurekapsychiatria.pl

eurekapsychiatria.pl/index.html

Gabinet Terapii Dzieci ZMYSŁ Urszula Malinowska

Warmińska 34C,

15-553 Białystok

tel. 602-368-008

INNE PLACÓWKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Białystok:

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny

(prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku)

Pułaskiego 96,

15-338 Białystok

tel. 85/ 719-48-91

e-mail: punkt@kta.bialystok.pl

www.kta.bialystok.pl/kta/punkt-konsultacyjno-diagnostyczny/

Punkt Konsultacyjny „Oswoić Świat”

(Punkt prowadzony jest przez Fundację „Oswoić Świat” z Białegostoku)

Zaściańska 84, 

15-548 Białystok

tel. 85/ 733-38-96

e-mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com

oswoicswiat.pl/

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNE LUB Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Białystok:

Samorządowe Przedszkole Nr 26 Integracyjne

Ciepła 19, 15-472 Białystok

tel./fax (085) 675 42 55

Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne

Świętojańska 13/4B, 15-082 Białystok

tel. (085) 741 28 13, fax (085) 741 04 03

Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego

Palmowa 20A, 15-795 Białystok

tel. (085) 654 03 63, fax (085) 654 14 74

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza

Jesienna 8, 15-151 Białystok

tel. (085) 675 08 62, fax (085) 675-57-35

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Kazimierza Pułaskiego

Pułaskiego 25, 15-337 Białystok

tel. (085) 742 03 64, fax (085) 744 91 59

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego

Palmowa 21, 15-795 Białystok

tel. (085) 653 19 81

Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia

Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok

tel. (085) 661 74 71, fax (085) 661 74 76

Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

Pułaskiego 96, 15-338 Białystok

tel. (085) 748 90 41, fax (085) 748 90 52

Szkoła Podstawowa Nr 51

J.K. Kluka 11a, 15-197 Białystok

tel. (085) 678 50 60

Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi

Kozłowa 25,15-868 Białystok

tel./ fax (085) 662 88 99

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Sługi Bożego Jana Pawła II

Pułaskiego 25, 15-337 Białystok

tel./ fax (085) 746 55 05

Publiczne Gimnazjum Nr 13

Piastowska 3d, 15-207 Białystok

tel. (085) 740 30 90, fax (085) 740 30 95

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi

X Liceum Profilowane

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi

Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

tel. (085) 675 25 33, fax (085) 675 02 15

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Jana Pawła II

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne im. Jana Pawła II

Łagodna 10, 15-757 Białystok

tel. (085) 664 46 80, fax (085) 654 00 49

Publiczne Gimnazjum Nr 14

Upalna 26, 15-669 Białystok

tel./ fax (085) 661 32 27

Zespół Szkół Ogólnokształcących

XIV Liceum Ogólnokształcące

Upalna 26, 15-668 Białystok

tel. (085) 661 32 27

Publiczne Gimnazjum Nr 4

Ciepła 32, 15-472 Białystok

tel. (085) 675 21 34, fax (085) 664 22 71

Łomża:

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Spółdzielcza 8, 18-400 Łomża

tel. (086) 218 39 77

www.pp4lomza.pl/kontakt.php

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica

Polna 40a, 18-400 Łomża

tel. (086) 216 20 38, 216 52 90

www.sp5.lomza.pl

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II

Niemcewicza 17, 18-400 Łomża

tel./ fax (086) 218 90 10

www.sp10lomza.pl

Publiczne Gimnazjum Nr 2

Niemcewicza 17, 18-400 Łomża

tel./ fax (086) 473 59 43

www.pg2.lomza.pl

Zespół Szkół Specjalnych

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8

Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej

Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 7

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1

Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża

tel./fax (086) 216 57 64

SUWAŁKI:

Przedszkole Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym

Skłodowskiej 7, 16-400 Suwałki,

tel. (087) 567 90 84

www.przedszkole4.suwalki.pl

Przedszkole Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym

Witosa 4, 16-400 Suwałki

tel. (087) 567 76 29

www.przedszkole5suwalki.cba.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 8

Putry 4b, 16-400 Suwałki

tel. (087) 567 15 54

oddział dla dzieci z autyzmem

www.przeds8.webd.pl

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

  1. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki

tel./ fax (087) 565 52 86

www.sp11.suwalki.pl

Zespół Szkół Nr 3

Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

Szpitalna 66, 16-400 Suwałki,

tel./ fax (087) 567 80 63

www.zs3.suwalki.pl

Zespół Szkół Nr 10

Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki

www.zs10suwalki.pl/zs10

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich

tel./ fax (087) 567 74 05

Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

tel./ fax (087) 567 82 98

AUgUSTÓW:

Przedszkole Nr 3

Tytoniowa 12, 16-300 Augustów,

tel./ fax (087) 643-36-52

www.przedszkole3.teit.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Augusta

Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów,

tel./ fax (087) 643 28 55

www.sp2aug.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

i Oddziałami Sportowymi

Mickiewicza 1, 16-300 Augustów,

tel. (087) 643 51 08, fax (087) 643 29 33

www.zss-augustow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4

M. Konopnickiej 5, 16-300 Augustów,

tel. (087) 643 22 29, 643 61 38

www.sp4mikolow.edupage.org

Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Młyńska 35, 16-300 Augustów

tel./ fax (087) 643 22 26

Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków

Nowomiejska 41, 16-300 Augustów

tel./ fax (087) 643 22 30

Zespół Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Mickiewicza 1, 16-300 Augustów

tel. (087) 643 51 08, fax (087) 643 29 33

www.zss-augustow.pl

Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Tytoniowa 6, 16-300 Augustów,

tel./ fax (087) 643 28 29

www.zst.augustow.pl

ŁAPY:

Przedszkole Samorządowe Nr 1

(w Przedszkolu utworzono oddział dla dzieci z autyzmem)

Polna 27, 18-100 Łapy

tel. 85/ 715-27-44

www.przedszkole1lapy.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II

Polna 9, 18-100 Łapy

tel. (085) 715 24 19

www.sp1.lapy.podlasie.pl

Gimnazjum Nr 1

Matejki 19, Łapy 18-100

tel. (085) 715 29 42

 

GRAJEWO:

Zespół Szkół Miejskich Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolna 12, 19-200 Grajewo

tel. (086) 272 24 53, 272 48 28, 

fax (086) 272 29 65

www.zsm1grajewo.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza

Konstytucji 3 Maja 23, 19-203 Grajewo

tel./ fax (086) 272 30 78

www.sp4grajewo.cba.pl

Zespół Szkół Specjalnych

(w Zespole utworzono oddziały dla uczniów z autyzmem)

Ełcka 11, 19-200 Grajewo

tel. / fax 86/ 272-31-15

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Milowy Krok

Ul. Mickiewicza 6F

19-200 Grajewo

tel. 733532883

www.milowy-krok.com

ZAMBRÓW: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika

Obrońców Zambrowa 6,

18-300 Zambrów,

tel. (086) 271 43 49

 

Miejskie Przedszkole Nr 4

Papieża Jana Pawła II 8a,

18-300 Zambrów,

tel. (086) 271 32 19

www.pm4torun.pl

Miejskie Przedszkole Nr 6

71 Pułku Piechoty 10, 18-300 Zambrów,

tel. (086) 271-47-77

www.mp6.siedlce.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego

Marii Konopnickiej 13, 18-300 Zambrów,

tel./ fax (086) 271 44 68

www.sp4zambrow.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5

Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrów,

tel. (086) 271 43 49, 271 25 39

www.sp5zambrow.edupage.org

Miejskie Gimnazjum Nr 1

Kardynała S. Wyszyńskiego 6a, 18-300 Zambrów, tel. (086) 271 2908

SUPRAŚL:  

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

J. Piłsudskiego 1a, 16-030 Supraśl

tel./ fax (085) 718-36-23

 

WASILKÓW:   

Przedszkole Samorządowe Nr 3

Żeromskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. (085) 730 26 21

www2.bielsk-podlaski.pl

 

BIELSK PODLASKI:  

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

J. Piłsudskiego 1a, 16-030 Supraśl

tel./ fax (085) 718-36-23

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jarosława Kostycewicza

Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. (085) 730 25 08

SZCZUCZYN:  

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego

Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn

tel. fax (086) 272 5032

www.sp.szczuczyn.pl

 

RADZIŁÓW:  

Gimnazjum

Sportowa 1, 19-213 Radziłów

tel. (086) 273 64 80,

fax (086) 273 60 14 27

 

HAJNÓWKA:  

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

J. Piłsudskiego 1a, 16-030 Supraśl

tel./ fax (085) 718-36-23

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły

oddział dla uczniów z autyzmem

Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Wróblewskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. (085) 682 28 66,

fax (085) 682 29 70

oddział dla uczniów z autyzmem

KOLNO:  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza

Szkolna 2, 18-500 Kolno

tel. (086) 278 23 36

www.sp2kolno.pj99.org

 

ŚNIADOWO:  

Szkoła Podstawowa im. Pułku 3-go Strzelców Konnych

Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo,

tel. (086) 217 61 43, 

fax (086) 473 80 29

www.zspsniadowo.szkolnastrona.pl

Publiczne Gimnazjum

Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo,

tel. (086) 473 83 99

KNYSZYN:  

Szkoła Podstawowa

Białostocka 36, 19-120 Knyszyn,

tel. (085) 716 70 53,

fax (086) 716 70 23

www.sp73.edu.pl

MOŃKI:  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II

Planetarna 13, 19-100 Mońki,

tel. (085) 716-27-95

www.sp1monki.pl

Gimnazjum

Leśna 3, 19-100 Mońki,

tel./ fax (085) 716 22 37

GONIĄDZ:  

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Konstytucji 3 Maja 18,

19-110 Goniądz,

tel. (085) 738 00 04,

fax (085) 738 00 04

 

SIDRA:  

Szkoła Podstawowa

Szkolna 1, 16-124 Sidra,

tel. (085) 721 16 14

 

SIEMIATYCZE:  

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Jana Pawła II w Siemiatyczach

Gen. Wł. Andersa 4, 17-300 Siemiatycze 28

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Jana Pawła II

tel. (085) 655 67 71,

fax (085) 655 67 71

Gimnazjum Nr 2

tel. (085) 656 08 11,

fax (085) 655 67 71

 

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA:  

Zespół Szkół Samorządowych

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Południowa 13, 16-200 Dąbrowa Białostocka

tel./ fax (085) 712 10 23

 

SOKÓŁKA:  

Zespół Szkół Integracyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Gimnazjum Nr 3 Integracyjne

Szkolna 2, 16-100 Sokółka,

tel./ fax (085) 711 21 36

 

WYSOKIE MAZOWIECKIE:

Przedszkole Miejskie Nr 2

Wołodyjowskiego 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

tel. (086) 275 24 81

www.przedszkole2.az.pl

oddział dla dzieci z autyzmem

 

WYSOKIE MAZOWIECKIE:  

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Kościelna 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

tel. (086) 275 20 08, fax (086) 275 31 49

www.sp1wm.nets.pl

 

POMOC DLA OSÓB DOROSŁYCH Z AUTYZMEM

BIAŁYSTOK:  

Środowiskowy Dom Samopomocy

Biała 13/33, 15-434 Białystok

tel. (085) 653 77 43

e-mail: kierowniksds@wp.pl

 

HAJNÓWKA:  

Środowiskowy Dom Samopomocy

Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża

tel. (086) 216 98 05

www.sds.lomza.pl

 

SUWAŁKI:  

Środowiskowy Dom Samopomocy

23 Października 20, 16-400 Suwałki

tel. (087) 565 28 8089, 565 28 90 99

e-mail: SDSSuwalki@op.pl

 

AUGUSTÓW:  

Środowiskowy Dom Samopomocy

Tytoniowa 12, 16-300 Augustów

tel. (087) 643 49 48

e-mail: sdsmops@wp.pl

 

ŁAPY:  

Środowiskowy Dom Samopomocy

Leśnikowska 54,18-100 Łapy

tel. (085) 715 25 50, 715 27 18 wew. 40

e-mail: sdslapy@op.pl

www.sds.mopslapy.pl

 

BIELSK PODLASKI:  

Środowiskowy Dom Samopomocy

Kazimierzowska 18/2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. (085) 833 10 10

e-mail: sdsbielskpodlaski@wp.pl

www.sdsbielskpodlaski.pl

 

MOŃKI

Środowiskowy Dom Samopomocy

Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki

tel. (085) 716 25 67

 

SOKÓŁKA:  

Środowiskowy Dom Samopomocy

Plac Kościuszki 9, 16-100 Sokółka

tel. (085) 711 29 22

e-mail: sdssokolka@tlen.pl