Strona powstała w ramach projektu PROO-EDUKACJA. Rozwój misji, współpracy i wsparcia podlaskich organizacji edukacyjnych.

Pełni funkcje:

       INFORMACYJNĄ:

 • aktualna baza wiedzy na temat metod diagnozy i pracy z dziećmi i młodzieżą o SPE
 • narzędzia on-line pomagające prowadzić zajęcia domowe z dziecka o SPE,
 • aktualna baza danych o ośrodkach i specjalistach dla rodziców,
 • możliwość kontaktu bezpośredniego ze specjalistami 

      KONTAKTOWĄ:

 • konta dla rodziców,
 • możliwość kontaktu on-line z konsultantami i specjalistami partnerów projektu,
 • miejsce wymiany danych, narzędzi, materiałów pomiędzy rodzicem a specjalistą,
 • możliwość organizacji webinariów online ze specjalistami Ośrodka,

      WSPARCIA i POMOCY:

 • zamieszczane tam zostaną informacje na temat produktów projektu,
 • informacje na temat możliwości diagnozy i wsparcia dzieci i młodzieży w konkretnej placówce,
 • kontakt on-line, czat, forum

Pierwsze spotkanie sieciujące na żywo!

Dnia 16.07.2020 r. po dwóch spotkaniach on-line w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyło się pierwsze fizyczne spotkanie sieciujące oferentów. Udział w nim wzięli pracownicy Towarzystwa Amicus oraz Fundacji PRO po stronie projektu oraz przedstawiciele kilku prężnych organizacji pro-społecznych działających na terenie województwa podlaskiego. 

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń organizacji działających w obszarze edukacji i terapii w zakresie szkoleń, wybranych metod kształcenia, zmieniających się trendów i przepisów prawa.

Drugie spotkanie sieciujące!

Dnia 19.09.2020 r. w Hotelu Amber Bay w Augustowie odbyło się drugie fizyczne spotkanie sieciujące oferentów. Udział w nim wzięli pracownicy Towarzystwa Amicus oraz przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie województwa podlaskiego. 

Spotkanie poświęcone było zdefiniowaniu wiedzy, umiejętności i postaw wynikających z zaleceń dotyczących kompetencji kluczowych oraz nauki w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.