Strona powstała w ramach projektu PROO-EDUKACJA. Rozwój misji, współpracy i wsparcia podlaskich organizacji
edukacyjnych.

Kolejne spotkanie sieciujące

Dnia 17.10.2020 r. w Hotelu Knieja w Supraślu odbyło się kolejne spotkanie sieciujące, w którym udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie województwa podlaskiego.

Tematy poruszone na spotkaniu dotyczyły:

  • Umiejętności uczenia się, kompetencji matematycznych, technicznych, kompetencji informatycznych,
  • Kompetencji uczenia się poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami oraz poprzez zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy,
  • Kompetencji interpersonalnych do rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy zawodowej.

Trzecie spotkanie sieciujące! 

Dnia 03.10.2020 r. w Hotelu Korona Park Klewinowo odbyło się kolejne spotkanie sieciujące, w którym wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie województwa podlaskiego. 

Spotkanie poświęcone było usystematyzowaniu wiedzy na temat wytycznych UE w sprawie kompetencji kluczowych oraz służyło wymianie wiedzy, doświadczeń oraz koordynacji, porozumienia instytucji edukacyjnych wywodzących się z trzeciego sektora. 

Drugie spotkanie sieciujące!

Dnia 19.09.2020 r. w Hotelu Amber Bay w Augustowie odbyło się drugie fizyczne spotkanie sieciujące oferentów. Udział w nim wzięli pracownicy Towarzystwa Amicus oraz przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie województwa podlaskiego. 

Spotkanie poświęcone było zdefiniowaniu wiedzy, umiejętności i postaw wynikających z zaleceń dotyczących kompetencji kluczowych oraz nauki w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Pierwsze spotkanie sieciujące na żywo!

Dnia 16.07.2020 r. po dwóch spotkaniach on-line w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyło się pierwsze fizyczne spotkanie sieciujące oferentów. Udział w nim wzięli pracownicy Towarzystwa Amicus oraz Fundacji PRO po stronie projektu oraz przedstawiciele kilku prężnych organizacji pro-społecznych działających na terenie województwa podlaskiego. 

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń organizacji działających w obszarze edukacji i terapii w zakresie szkoleń, wybranych metod kształcenia, zmieniających się trendów i przepisów prawa.