Slide Background
PROO-EDUKACJA

Rozwój misji, współpracy i wsparcia
podlaskich organizacji edukacyjnych.

Strona powstała w ramach projektu PROO-EDUKACJA. Rozwój misji, współpracy i wsparcia podlaskich organizacji edukacyjnych.

Nowa oferta Edukacyjna Przedszkola Klub Małych Odkrywców – Zajęcia JUDO

W celu zwiększenia atrakcyjności i podniesienia jakości świadczonych usług Przedszkole Klub Małych Odkrywców do końca 31.08.2022 roku wprowadził do oferty edukacyjnej dodatkowe zajęcia JUDO dla dzieci uczęszczających do placówki.

Na zajęciach ćwiczona jest umiejętność zgodnego funkcjonowania w grupie, nauka dyscypliny, wytrwałość w dążeniu do celu, ambicji, szacunku do współćwiczących i poczucia własnej wartości. W trakcie zajęć kształtowane są kompetencje społeczne, obywatelskie oraz umiejętności uczenia się.