Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

 

Opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych – czy konieczne? Krótki przewodnik po opiniach i orzeczeniach

Obserwując nasze dziecko, porównując z innymi w podobnym wieku, możemy mieć czasem wrażenie, że rozwija się inaczej. Ma większe trudności z poruszaniem się, pisaniem, czytaniem, w sytuacjach kontaktów z innymi dziećmi lub dorosłymi wycofuje się, nie odzywa lub wprost przeciwnie, nie przestrzega żadnych zasad, wyrywa zabawki, gryzie, kopie. W takich sytuacjach zaczynamy się zastanawiać, czy moje dziecko rozwija się prawidłowo? Możemy również dostać informacje z przedszkola czy szkoły o trudnościach w funkcjonowaniu, z sugestią zwrócenia się o diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co wtedy warto zrobić? Czy potrzebna jest diagnoza w poradni psychologiczno-pedagogicznej…

Czytaj więcej…

Opinia, orzeczenie i co dalej?

Gdy rodzic przebrnie przez proces diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyska opinię lub orzeczenie, następnym krokiem jest przekazanie dokumentów do szkoły/przedszkola.  Po, co? Najprościej mówiąc, aby dziecko mogło uzyskać jak najlepsze wsparcie od nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce.

Warto dopytać wychowawcę, jakie procedury dotyczące obiegu dokumentów obowiązują w danej placówce. Czy przekazujemy kopie do wychowawcy, sekretariatu czy pedagoga? Kto poświadcza za zgodność z oryginałem? To z pozoru drobiazgi, które pozwolą nam uniknąć ewentualnych nieporozumień dotyczących dostarczonej dokumentacji.

Czytaj więcej…

Uczeń zdolny…i co dalej?

Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni uczniowie osiągają w porównywalnych warunkach różne rezultaty, znacznie lepsze, w zakresie uczenia się i wykonywania różnych działań.

Czytaj więcej…

 

Uczeń z ASD

ASD…co to znaczy? Czy już nie ma dzieci z zespołem Aspergera (ZA)? Szanowni Państwo, zmieniło się orzecznictwo, obecnie poradnie orzekają ASD czyli…spektrum zaburzeń autystycznych (ang. autism spectrum disorder), wśród których możemy spotkać dzieci o bardzo zróżnicowanym nasileniu trudności w funkcjonowaniu.

Czytaj więcej…

 

Afazja …. co to tak naprawdę znaczy?

Wśród kategorii trudności, które kwalifikują ucznia do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i specjalnym kształceniem można znaleźć zapis o niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji.  Może wtedy pojawić się pytanie: z jakich powodów afazja i niepełnosprawność ruchowa pojawiają się w jednej kategorii? Zwykle afazja raczej kojarzy się z niemożnością mówienia lub prawidłowego rozumienia słów, a nie z niepełnosprawnością ruchową.

Czytaj więcej…

 

Diagnoza w poradni a funkcjonowanie dziecka

Czy każdy uczeń z ASD, z afazją, nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją funkcjonuje tak samo? Jest to oczywiście pytanie retoryczne. Wszyscy wiemy, że nie. Dlatego tak niezwykle ważna, oprócz diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest ocena funkcjonowania dziecka w realiach szkoły czy przedszkola. W każdym środowisku dziecko może zachowywać się inaczej i to jest najważniejszy wskaźnik, dzięki któremu wiemy na czym warto się skoncentrować wspierając je w rozwoju.

Czytaj więcej…